Liczba odwiedzin strony: 17829 Osób na stronie: 1
 

Arbitra Sp. z o.o 
Kancelaria

 
 
Arbitra Sp. z o.o
Kancelaria
 
Rewolucji 1905 r. 1905 49
90-215 Łódź
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 106 poz. 672 - Zmiana ustawy o usługach turystycznych oraz zmiana ustawy - Kodeks wykroczeń
USTAWA z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń 1) (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   art. 2 otrzymuje brzmienie: "Art. 2.  Zawieranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego...
Monitor Polski 2009 Nr 63 poz. 844 - Mianowanie Dowódcy Wojsk Lądowych
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2009 r. o mianowaniu Dowódcy Wojsk Lądowych (M.P. z dnia 1 października 2009 r.) nr 112-31-09 Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz....